PIERWSZA STRONA SPZP CORRPOL
ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

KORESPONDENCJA

GWARANCJE
NA WYROBY I USŁUGI
UDZIELANE PRZEZ SPZP CORRPOL


SPZP CORRPOL Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do jakości produkowanych podzespołów i elementów instalacji ochrony katodowej oraz wykonywanych przez firmę wszelkiego rodzaju usług w zakresie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.

W tym celu w firmie obowiązuje wewnętrzny regulamin jakości i samokontrola odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Wyroby i usługi
SPZP CORRPOL Sp. z o.o.
są na najwyższym poziomie, gwarantującym uzyskanie oczekiwanych rezultatów ochrony przeciwkorozyjnej.SPZP CORRPOL Sp. z o.o. udziela gwarancji:

Standardowej:

2-letniej na wszystkie podzespoły i elementy wyprodukowane i dostarczane przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. pod warunkiem wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi (z wyłączeniem dostaw zagranicznych objętych gwarancją producenta).

Ponadstandardowej:

5-letniej na wszystkie podzespoły i elementy wyprodukowane i zainstalowane w instalacjach ochrony katodowej zaprojektowanych i wykonanych przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. pod warunkiem, że w okresie gwarancyjnym nie ulegną zmianie technologia użytkowania chronionego obiektu oraz właściwości środowiska korozyjnego, a system ochrony objęty będzie nadzorem eksploatacyjnym przez SPZP Corrpol Sp. z o.o.

10-letniej
- na anody i zespoły anod zaprojektowane i wykonane przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. i użytkowane zgodnie z instrukcją technologiczną oraz objęte nadzorem eksploatacyjnym przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o.
- na elektrody odniesienia siarczano-miedziowe przeznaczone do stałej pracy w ziemi użytkowane zgodnie z instrukcją eksploatacyjną (w wykonaniu na życzenie klienta).

20-letniej na systemy galwanicznej ochrony katodowej zaprojektowanej i wykonanej przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. pod warunkiem, że w czasie gwarancyjnym nie ulegnie zmianie sposób użytkowania chronionego obiektu, nie ujawnią się wady powłoki ochronnej zmieniające jej charakterystykę techniczną przyjętą w założeniach do projektu ochrony katodowej oraz nie zmienią się właściwości korozyjne środowiska, zaś system będzie w zakresie zgodnym z przepisami i normami serwisowany przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o.

wieczystej (na okres żywotności obiektu przewidziany w projekcie technicznym) na ochronę katodową zabezpieczanego obiektu pod warunkiem, że wszystkie podzespoły i elementy będą zaprojektowane i wykonane w instalacji ochrony katodowej przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o., a następnie będzie ona nieprzerwanie nadzorowana i serwisowana zgodnie z przepisami i normami oraz umową serwisową przez SPZP CORRPOL Sp. z o.o. oraz, że nie ulegną zmianie technologia użytkowania chronionego obiektu i właściwości środowiska korozyjnego.

Szczegóły warunków każdorazowo ustalane są indywidualnie
i podane na druku gwarancji lub w umowie gwarancyjnejPOWRÓT DO STRONY DOMOWEJ SPZP CORRPOL