KONTAKT z SPZP CORRPOL

ZAKRES NASZYCH USLUGNASZA PRODUKCJAINFORMACJE O FIRMIE

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW


MAPA STRON WWW
SIEDZIBA I DOJAZD DO FIRMYSTRONA GŁÓWNA - JĘZYK POLSKI

USŁUGI - PRZECIWKOROZYJNE USŁUGI INŻYNIERSKIE ORAZ MONTAŻOWE OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ CORRPOL - OCHRONA KATODOWA

RUROCIĄGI - INFORMACJE OGÓLNE, OPIS TECHNOLOGII - OCHRONA KATODOWA

PRZEPISY - OCHRONA KATODOWA

NORMY - OCHRONA KATODOWA

OFERTA

ZBIORNIKI - INFORMACJE OGÓLNE, OPIS TECHNOLOGII - OCHRONA KATODOWA

PRZEPISY - OCHRONA KATODOWA

NORMY - OCHRONA KATODOWA

OFERTA

Oferta 2005 - Targi "Paliwa Płynne 2005"
Oferta 2006 - Targi "Paliwa Płynne 2006"

WYMAGANIA PROJEKTOWE

PRODUKT ROKU 2003

Nagroda
Dyplom
Prezentacja

NOWOŚĆ - NOWA STACJA KONTROLNO-POMIAROWA

PUBLIKACJE

Ochrona katodowa stalowych zbiorników podziemnych, "PALIWA PŁYNNE", 10/2001 str. 40
Zbiorniki. Dlaczego trzba inwestować w ochronę katodową, "PALIWA PŁYNNE", 2/2002 str. 38
Podziemne zbiorniki paliwowe - czy muszą przeciekać?, "NAFTA&GAZ BIZNES", 3/2002 str. 91
Ochrona zbiorników. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, "STACJA BENZYNOWA", 3/2002 str. 48
Czy rzeczywiście trzeba inwestować w ochronę katodową, "PALIWA PŁYNNE", 3/2002 str. 36
Nie składajmy hołdu korozji, "STACJA BENZYNOWA", 9/2002 str. 32
Czy zbiorniki paliwowe muszą zagrażać środowisku? "PALIWA PŁYNNE", 9/2002 str. 52
Efektywna czy efektowna? Ochrona katodowa zbiorników, "STACJA BENZYNOWA", 1/2003 str. 32
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne zbiorników paliwowych, "PALIWA PŁYNNE", 1/2003, str. 42
Ochrona katodowa. O korozji i  ochronie przeciwkorozyjnej zbiorników paliwowych słów kilka...,
"NIEBIESKA STACJA", 4/2003, str. 4
Ekonomia i logika za ochroną katodową, "STACJA BENZYNOWA", 5/2003, str. 44
Technologia ochrony katodowej konstrukcji stalowych: Korozję? Prądem!, "NAFTA&GAZ BIZNES", 11/2003, str. 10
Ochrona katodowa a ochrona środowiska, "PALIWA PŁYNNE", 4/2004, str. 44
Zbiorniki - namierzyć korozję, "PALIWA PŁYNNE", 8/2004, str. 40
Dlaczego ochrona katodowa?, "NAFTA&GAZ BIZNES", 6/8/2005, str. 16

Droższy, bo zabezpieczony przed korozją, "Magazyn Ex", nr 4/zima 2006, str. 34

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

OFERTA

PINBRAZING

Informacje ogólne>

Technologia

Uprawnienia UDT-u

Certyfikat Corrosion Group International AB

OPROGRAMOWANIE, INTERNET

AQUAKOR - KOMPUTEROWY PROGRAM DO OCENY KOROZYJNOŚCI WODY

SYSTEM "CORRPOL-ER" - INTERNETOWA BAZA DANYCH CZUJNIKÓW KOROZYMETRYCZNYCH

SYSTEM "CORRPOL-ER" - internetowa baza danych rezystometrycznych wraz z kalkulatorem ubytków korozyjnych

SYSTEM "SMOK-2" System Monitorowania Ochrony Katodowej

Internetowy System Monitorowania Ochrony Katodowej

PRODUKTY - OCHRONA KATODOWA

STACJE OCHRONY KATODOWEJ: IMPULSOWE URZĄDZENIA POLARYZUJĄCE

ZDALNY MONITORING OCHRONY KATODOWEJ

Wprowadenie

Internetowy System Monitorowania Ochrony Katodowej

ANODY: ANODY DO OCHRONY KATODOWEJ Z ZEWNĘTRZNYM ŹRÓDŁEM PRĄDU /ANODY GALWANICZNE (PROTEKTORY)

WYPEŁNIENIA ANODOWE DO OCHRONY KATODOWEJ Z ZEWNĘTRZNYM ŹRÓDŁEM PRĄDU

ELEKTRODY ODNIESIENIA DO POMIARÓW POTENCJAŁU KONSTRUKCJI STALOWYCH I ŻELBETOWYCH

ELEKTRODY- TEORIA, NAZEWNICTWO

KUPONY, ELEKTRODY SYMULUJĄCE I SONDY KOROZYJNE

SŁUPKI KONTROLNO-POMIAROWE

KABLE I PRZEWODY DO OCHRONY KATODOWEJ

CZUJNIKI KOROZYMETRYCZNE DO OCENY SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH

SYSTEM "CORRPOL-ER"

Monitorowanie skuteczności ochrony katodowej techniką rezystometryczną
SYSTEM "CORRPOL-ER" - internetowa baza danych rezystometrycznych wraz z kalkulatorem ubytków korozyjnych

CZUJNIKI DO POMIARÓW SZYBKOŚCI KOROZJI W OBIEGACH WODNYCH

AQUAKOR - KOMPUTEROWY PROGRAM DO OCENY KOROZYJNOŚCI WODY

O NAS

ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY

Znak towarowy

Certyfikat PIPP

Uprawnienia

ZARZĄD I ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

ZAPLECZE PRODUKCYJNO-BIUROWE SPZP CORRPOL SIEDZIBA W GDAŃSKU

Dojazd do siedziby firmy

GWARANCJE

LISTA KLIENTÓW

REFERENCJE

Elektrownia OPOLE

Elektrownia OPOLE - 2007

Elektrownia ŁAZISKA

EuRoPolGAZ

International Paper Kwidzyn

Petrochemia PŁOCK

NAFTOMONTAŻ Krosna

PGNIG ZZGNIG Zielona Góra

STATOIL

ORLEN, SHELL, LOTOS, BP
i inni użytkownicy podziemnych zbiorników paliwowych i płynnego gazu LPG

PUBLIKACJE

15 Lat istnienia - artykuł jubileuszowy

Polskie Elektrownie 2002

KURSY: OCHRONA KATODOWA - informacja

WSPÓŁPRACA - firma ATEKO

INFORMACJE SPECJALISTYCZNE

KOMENTARZE, NOWINKI

Norma PN-EN 12954

Norma EN 12954 - nowe kryterium ochrony katodowej?
III Krajowa Konferencja Techniczna: "Zarządzanie Ryzykiem w Eksploatacji Rurociągów", Płock 2000
Monolityczny odgranicznik prądu stałego - MOPS

Normy Międzynarodowe ISO 15589

Norma PN-EN 13509

Norma PN-EN 13636

Norma PN-EN 12499

Projekt normy prEN 15257

Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej wg projektu EN 15257
Ochrona katodowa - czas na certyfikację

JURATA 2004 - SPRAWOZDANIE

INNE INFORMACJE OGÓLNE

CORRPOL w Panoramie Firm

CORRPOL w Yellow Pages

Przeglądarka GOOGLE

STRONA SEP - PKEOpK

STRONA GŁÓWNA - JĘZYK ANGIELSKI (MAIN PAGE - ENGLISH)

SERVICES - ANTICORROSION ENGINEERING AND CONSTRUCTION SERVICES OFFERED BY CORRPOL

PRODUCTS - ANTICORROSION PRODUCTS OFFERED BY CORRPOL

TRANSFORMER RECTIFIERS - PULSE CURRENT POLARIZING DEVICES (TRANSFORMER/RECTIFIERS)

ANODES - IMPRESSED CURRENT CATHODIC PROTECTION ANODES / SACRIFICIAL ANODES

REFERENCE ELECTRODES FOR POTENTIAL MEASUREMENTS

TEST STATIONS

AQUAKOR - COMPUTER PROGRAM FOR WATER CORROSIVITY EVALUATION (AQUAKOR - COMPUTER PROGRAM FOR WATER CORROSIVITY ASSESSMENT)

CORROSION RATE PROBES FOR WATER CIRCULATION SYSTEMS

CORROSION RATE PROBES FOR EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFICIENCY OF UNDERGROUND STRUCTURES

COATING HOLIDAY SIMULATING ELECTRODES

CATHODIC PROTECTION CABLES AND LEADS

CARBONACEOUS BACKFILL FOR IMPRESSED CURRENT ANODES

ABOUT US

CATHODIC PROTECTION - LUXURY OR NECESSITY?

STRONA GŁÓWNA - JĘZYK ROSYJSKI