KONTAKT z SPZP CORRPOL

ZAKRES NASZYCH USLUGNASZA PRODUKCJAINFORMACJE O FIRMIE

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

SIEDZIBA I DOJAZD DO FIRMY


SYSTEM MONITOROWANIA OCHRONY KATODOWEJ SMOK-2

INFORMACJA

SPZP CORRPOL aktualnie szeroko wdraża swoją kolejną wersję Systemu Monitorowania Ochrony Katodowej (SMOK) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych oraz telekomunikacyjnych z zachowaniem wszystkich kanonów i zasad technolgogii ochrony katodowej w zakresie metrologii i metodologii zdalnej oceny funkcjonowania pracy urządzeń oraz analizy skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej.

SMOK-2 całkowicie ukierunkowany jest na Internet. Wszelkie funkcje komunikacyjne z układami zdalnego monitorowania, a więc pobieranie informacji oraz przekazywanie w drugą stronę poleceń, a także programowanie urządzeń zdalnych, odbywa się z wykorzystaniem sieci komputerowej z wszystkimi zaletami tego rodzaju rozwiązania technicznego. Dostęp do zgromadzonych danych pomiarowych i innych informacji związanych z pracą instalacji ochrony katodowej, w tym także ich wizualizacja i raportowanie – odbywa się także za pomocą Internetu.

Bliższe informacje o systemie SMOK nie są obecnie dostępne ze względów komercyjnych. Dostęp do systemu posiadają jedynie osoby upoważnione.

SPZP CORRPOL w najbliższym czasie uruchomi na tej stronie wersję demonstracyjną, podobnie jak dla systemu CORRPOL-ER, która przybliży zasady funkcjonowania oprogramowania i całego systemu monitorowania. Obecnie prezentowana jest jedynie jedna z możliwych postaci prostego rekordu odczytywanego z urządzenia zdalnego i prezentowanego na stronie WWW. SPZP CORRPOL przedstawił system SMOK-2 na Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej" w dniach 7-9 czerwca 2006 roku w Zakopanem (referat).