STRONA DOMOWA SPZP CORRPOL
KORESPONDENCJA


ZARZĄD SPÓŁKI

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej HOFFMANN

DYREKTOR ds. TECHNIKI i ROZWOJU
dr inż. Wojciech SOKÓLSKI


ZESPÓŁ SPECJALISTÓW
Z ZAKRESU OCHRONY KATODOWEJ

ZATRUDNIENI LUB WSPÓŁPRACUJĄCY Z FIRMĄ

dr inż. Łukasz BURCZYK
mgr inż. Andrzej HOFFMANN
dr inż. Jezmar JANKOWSKI
inż. J. Roman KAMIEŃ
mgr inż. Maciej KALINOWSKI
dr inż. Jacek ROZWADOWSKI
dr inż. Wojciech SOKÓLSKI
mgr inż. Jan SZUKALSKI
dr inż. Jerzy WALASZKOWSKI


KONSULTANCI - STALI PODWYKONAWCY

prof. dr hab. inż. Wojciech MACHCZYŃSKI
prof. dr hab. inż. Andrzej LEWANDOWSKI
mgr inż. Andrzej WOJEWÓDKA
mgr inż. Andrzej SOLLICH