STRONA DOMOWA SPZP CORRPOL
KORESPONDENCJA


ZARZĄD SPÓŁKI

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej HOFFMANN

DYREKTOR ds. TECHNIKI i ROZWOJU
dr inż. Wojciech SOKÓLSKI


ZESPÓŁ SPECJALISTÓW
Z ZAKRESU OCHRONY KATODOWEJ

ZATRUDNIENI LUB WSPÓŁPRACUJĄCY Z FIRMĄ

Katarzyna Jagodzińska
Beata Perepeczko
dr inż. Łukasz BURCZYK
Artur Franczak
mgr inż. Andrzej HOFFMANN
dr inż. Jezmar JANKOWSKI
Paweł Jotko
mgr inż. Piotr Lamparski
dr inż. Jacek ROZWADOWSKI
dr inż. Wojciech SOKÓLSKI
mgr inż. Jan Szukalski
Sławomir Wandtke


KONSULTANCI - STALI PODWYKONAWCY

prof. dr hab. inż. Wojciech MACHCZYŃSKI
mgr inż. Andrzej WOJEWÓDKA
mgr inż. Andrzej SOLLICH