PIERWSZA STRONA SPZP CORRPOL
ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

PRZECIWKOROZYJNE USŁUGI INŻYNIERSKIE ORAZ MONTAŻOWE


OCHRONA KATODOWA KONSTRUKCJI I URZĄDZEŃ STALOWYCH
- OFERTA TECHNICZNA SPZP CORRPOL

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. oferuje realizację systemów ochrony katodowej konstrukcji stalowych: rurociągów, zbiorników, orurowań studni, oczyszczalni ścieków, wewnętrznych powierzchni rur i wymienników ciepła, konstrukcji hydrotechnicznych, a także ochronę elektrochemiczną konstrukcji żelbetowych - "pod klucz" (lub zgodnie z innymi ustaleniami z inwestorem) wg współczesnego stanu nauki i technologii, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy inżynierskiej, norm i przepisów krajowych oraz zagranicznych, a nade wszystko - z zachowaniem najwyższego poziomu wykonawstwa.
Na wszystkie produktyusługi udzielamy wieloletnich gwarancji.
SPZP CORRPOL produkuje wszystkie niezbędne elementy instalacji ochrony katodowej rurociągów, dysponuje potrzebnymi podzespołami, odpowiednim sprzętem i przeszkoloną specjalistyczną kadrą wykonawczą, posiada nowoczesne zaplecze produkcyjno-biurowe i laboratoria.
Na stałe współpracujący z SPZP CORRPOL wysokiej klasy specjaliści z zakresu ochrony katodowej tworzą zespół, któremu można powierzyć rozwiązywanie najtrudniejszych problemów technologicznych w tej dziedzinie nauki i techniki.

W stałej ofercie SPZP CORRPOL znajdują się:

DIAGNOSTYKA KOROZYJNA ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI METALOWYCH
 • Specjalistyczne pomiary technikami elektrochemicznymi i bezinwazyjnymi (pomiary intensywne CIPS, DCVG; ultradźwiękowe pomiary grubości; korozymetria rezystancyjna i polaryzacyjna),
 • Specjalistyczne pomiary i ocena zagrożenia korozyjnego spowodowanego odziaływaniem prądów błądzących (metoda korelacyjna i nowsze techniki),
 • Specjalistyczne pomiary i ocena zagrożenia rurociągów powodowanego przez prądy przemienne w rejonach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
 • Kompleksowa ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, określenie jakości powłok izolacyjnych, stopnia zagrożenia korozją oraz skuteczności ochrony katodowej,
 • Wytypowanie optymalnych sposobów ochrony przeciwkorozyjnej, zarówno dla konstrukcji nowych jak i eksploatowanych.
PROJEKTOWANIE INSTALACJI OCHRONY KATODOWEJ
(rurociagi, zbiorniki, konstrukcje hydrotechniczne, oczyszczalnie ścieków, wymienniki ciepła, instalacje przemysłowe, konstrukcje żelbetowe)


NADZÓR INŻYNIERSKI NAD WYKONANIEM INSTALACJI OCHRONY KATODOWEJ

PRACE MONTAŻOWE OCHRONY KATODOWEJ
 • Wykonawstwo i testowanie wszelkiego rodzaju układów anodowych,
 • Wykonanie i testowanie przyłączy kablowych do konstrukcji chronionych metodą łukowego lutowanie twardego (PINBRAZING),
 • Układanie i testowanie kabli prądowych oraz przewodów pomiarowych,
 • Instalowanie i testowanie elektrod odniesienia do pracy ciągłej oraz innych elementów pomiarowych (czujniki korozymetryczne, kupony korozyjne, elektrody symulujące, sondy, itp.),
 • Montaż i testowanie stacji ochrony katodowej,
 • Instalowanie słupków kontrolno-pomiarowych.
MONITOROWANIE PROCESÓW KOROZJI W INSTALACJACH PRZEMYSŁOWYCH
MONITOROWANIE PRACY ORAZ SERWIS SYSTEMÓW OCHRONY KATODOWEJ
 • Okresowe pomiary potencjałowe, kontrola parametrów pracy systemów ochrony katodowej,
 • Tworzenie i prowadzenie baz danych eksploatacyjnych,
 • Czujniki korozymetryczne - produkcja, internetowa baza danych CORRPOL-ER,
 • Naprawy i wymiany elementów systemów ochrony katodowej.
POŚREDNICTWO W ZAKUPIE APARATURY POMIAROWEJ, SPRZĘTU I USŁUG