Sprawy zawodowe - opublikowane teksty - ochrona katodowa Wojciech Sokólski, ochrona katodowa, ochrona elektrochemiczna, anody, anody galwaniczne, potencjał, prądy błądzące, rurociągi, zbiorniki, żelbet, publikacje, artykuły, dorobek, patenty

dr inż. Wojciech Sokólski
dyplomowany inżynier specjalista w zakresie elektrochemicznej ochrony przed korozją


Aktualne funkcje zawodowe i społeczne:

Kariera zawodowa:

 • Politechnika Gdańska, Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych
  Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej specjalności Korozja i ochrona metali (1970).
  Tematyka pracy doktorskiej: ochrona katodowa rurociągów stalowych w aspekcie korozji wywoływanej przez prądy błądzące,

  Wieloletni pracownik i nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej (1970-2001).
  Wykładowca z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją, metod pomiarowych i technik komputerowych wykorzystywanych w technologii ochrony katodowej.
  Autor i współautor podręczników, licznych (ok. 500 spis) prac naukowych i popularno-naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń.

  Kierownik samodzielnych prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych a także aktywny uczestnik ogólnopolskich programów badawczych (węzłowych, CPBR, PBZ).

  Laureat szeregu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Politechniki Gdańskiej.

 • Instytut Morski, Zakład Korozji Morskiej
  Kierownik Zakładu Korozji Morskiej w Instytucie Morskim w Gdańsku (1993-2003).

 • SPZP CORRPOL
  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju SPZP CORRPOL (2002-).
Działalność gospodarcza:
 • Współorganizator Spółdzielni "Infracorr" w Gdyni (1984) zajmującej się wdrażaniem elektrochemicznej ochrony infrastruktury miejskiej i przemysłowej.
 • Współzałożyciel i współwłaściciel Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. (1987-) - firmy zajmującej się kompleksowo wszystkimi aspektami technologii ochrony elektrochemicznej
 • Współwłaściciel i Vice-Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Wdrożeń "Corrpolex" Sp. z o.o. - firmy upowszechnianiającej ochronę katodową obiektów przemysłowych (1990-2000).
Specjalizacja:

Ochrona katodowa konstrukcji stalowych i żelbetowych w wodzie i ziemi, od strony zewnętrznej i wewnętrznej, prądy błądzące, metody pomiarowe, wykorzystanie technik mikrokomputerowych w technologii ochrony katodowej.
 • Dyplom specjalizacji inżynierskiej (1992)
 • Certyfikat - poziom 3 wg PN-EN 15257:2008 (2013)
 • Seminarium aktualiacyjne (Kobyli 2017)
 • Certyfikat - poziom 4 wg PN-EN ISO 15257:2017 UDT-CERT (2018)
 • Certyfikat - poziom 5 wg PN-EN ISO 15257:2017 UDT-CERT (2020)
Uprawnienia:
Inne:

Medal 1000-lecia Miasta Gdańska (1997)
Zasłużony Pracownik Morza (1999)
Honorowa Odznaka SITPChem (2009)
Medal 90-lecia SEP (2009)
III Nagroda w Konkursie im. prof. Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w roku 2009 w czasopismach z zakresu elektryki (2009)

Kontakt:

tel. 058/300-9002
kom. 502-508-710
e-mail: wsok@corrpol.pl

Wybrane publikacje:

Badania prądów błądzących (1980-2000)

Publikacje w "Ochronie przed Korozją" do 2016 r.

Baza danych "Nauka Polska"

Artykuły naukowe i teksty popularno-naukowe (od 1999 r.):